The Chaos – wiersz fonetyczny!

The Chaos” to wiersz, którego autorem jest Gerald Nolst Trenite. Wiersz napisany został w roku 1920, aczkolwiek istnieje kilka jego wersji. ”The Chaos” to wiersz w języku angielskim, w którym poprzez wykorzystanie wyrazów trudnych, ukazano cudowną nieregularność języka angielskiego – w tym jednym wierszu możemy znaleźć około 800 nieregularności w pisowni oraz wymowie języka angielskiego.

Wiersz pisany jest z perspektywy cudzoziemca, który stara się zrozumieć język angielski oraz opanować jego kryjącą wiele niespodzianek wymowę. Czytaj dalej